[ 2005/10/15 22:09 | by 网络毛毛虫 ]
| |
今天注册了个自己名字的域名 zhenghe.biz 在雅虎注册的,才2.99美元一年。好便宜,我一口注册了5年,才125人民币。呵呵~~~以后用这个域名了。还支持邮件转发。呵呵
我的生活 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(1962)
 
发表评论
   
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]