[ 2005/10/18 00:15 | by 网络毛毛虫 ]
| |
我懂失去的悲伤,也懂进退的挣扎,但想起过去都是失望,又何必要放不下。。。其实你没有那麽爱他。。深呼吸
我的生活 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(2405)
 
发表评论
   
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]