[ 2009/03/25 00:00 | by 网络毛毛虫 ]
| |
今日急需进行GBK和UTF-8的编码转换
于是找了这个工具,效果还比我手动用Editplus好。
可以按文件类型,目录批量增加,批量转换,速度快,准确率还不错。

技术文章 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(1348)
 
发表评论
   
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]